Tinja Portal

Povecaj Sliku     

Stanovnika: 9.000

 Godine

 1981

1991

2004

 Tinja Donja

1561

1560

2848

 Tinja Gornja

1811

2785

5610

Rijeka Tinja: Osnovu hidrografske mreže prostora općine Srebrenik čini rijeka Tinja sa svojim pritokama, (Slanjanka, Lušnička rijeka, Bistrica, Kugićka rijeka, Urvenica, Drapnički potok i druge manje). Rijeka Tinja izvire na Majevici u naselju Gornja Obodnica u općini Tuzla na 560 metara nadmorske visine, a ulijeva se u Savu kod Brčkog na nadmorskoj visini od 88 metara. 

Dužina toka rijeke Tinje je 69 kilometara i njen sliv se prostire i na područjima susjednih općina, dok se Srebrenička općina nalazi u gornjem dijelu sliva. Rijeka Tinja teče središnjim dijelom općine iz pravca juga prema sjeveru tako da je dijeli na dva dijela.  Sliv ove rijeke drenira oko 91,65% područja općine.

Drugi, manji, dio prostora odvodnjava rijeka Brka, također pritoka Save. Na sjeveroistočni dio općine Srebrenik zalaze gornji tokovi Rašljanske i Maočke rijeke, koje se ulivaju u Brku. Ovaj sliv zauzima 8,35 % područja općine.